PARTICIPAR COMO EXPOSITOR

Se desexas participar como expositor nalgunha das datas do Mercado Compostela Eco&Art podes consultar aquí as bases de participación e despois cubrir o formulario de solicitude correspondente ao sector que representes.

Os expositores do sector de produtos e alimentos ecolóxicos deberán contar coa certificación do CRAEGA (ou correspondente, se se trata de produtos de fóra de Galicia), mentres que no apartado de artesanía poden concorrer artesáns, artistas e creadores, prioritariamente os radicados en Santiago e comarca.

CONSULTA AQUÍ AS BASES DE PARTICIPACIÓN

INSCRICIÓN PRODUTO ECOLÓXICO

INSCRICIÓN ARTESÁNS